นโยบายความเป็นส่วนตัว – Livesodx10

Privacy Policy – Livesodx10

Livesodx10 ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ Livesodx10 ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความสะดวกในการให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ Livesodx10 ทางเว็บไซต์ จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) เป็นต้น

นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการอันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุง คุณภาพในการให้ บริการ ของเว็บไซต์ Livesodx10 จึงจำเป็น ต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ของท่านบางอย่าง เพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของ เว็บไซต์ ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

เว็บไซต์ Livesodx10 ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่น ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวมใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

ทั้งนี้ เว็บไซต์หวย Livesodx10 ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ Livesodx10 จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ อีเมล์แอดเดรส เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็น ของท่านในกิจการ หรือกิจกรรมของเว็บไซต์ Livesodx10 เท่านั้น

เว็บไซต์ Livesodx10 ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านที่เว็บไซต์ Livesodx10 ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขาย หรือ เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์ Livesodx10 ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการและ เมื่อมีการติดตั้ง ข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้วหากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ Livesodx10 สามารถ บันทึก หรือจดจำ ข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่า ผู้ใช้บริการจะทำ การลบ “คุกกี้” นั้น เสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้วท่านจะได้รับ ความสะดวกสบายในการท่อง เว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ เว็บไซต์ Livesodx10 จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้ บันทึก หรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของเว็บไซต์ Livesodx10 เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้ บริการของเว็บไซต์ Livesodx10 ต่อไป

 

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ Livesodx10 อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่าน ทราบล่วง หน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นเว็บไซต์ Livesodx10 จึงขอแนะนำให้ ผู้ใช้บริการ อ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ เว็บไซต์ Livesodx10 ปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับเว็บไซต์ Livesodx10

 

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตาม นโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เว็บไซต์ Livesodx10 ยินดีที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชม ทั้งหลายอัน จะเป็นประโยชน์ ต่อการปรับปรุง การให้บริการของเว็บไซต์ Livesodx10 ต่อไปโดยท่านสามารถติดต่อ กับ เว็บไซต์ Livesodx10 ตามอีเมลล์ที่ปรากฏต่อไปนี้ [email protected]

Supansa Siriwong
Mrs.Supansa Siriwong
ตัวฉันเป็นนักเขียนมากความสามารถอายุ 32 ปีมาจากตำบลปากแรตอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ลึกซึ้งในศาสตร์วารสารศาสตร์และตัวเลข เป็นคนชอบเดินทางไปต่างประเทศมากๆ ทำให้ฉันมีความเชียวชาญเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเป็นอย่างดี
 
ด้วยตัวดิฉันเอง มีความชื่นชอบในเรื่องตัวเลขเป็นทุนเดิมและเคยได้ศึกษาเรื่อง การคำนวณสถิติหวยทำให้ฉันมีความสนใจในหวยลาวและหวยมาเลย์เป็นพิเศษ ไม่เพียงแต่มีความสนใจในตัวเลขเท่านั้น ฉันยังมีประสบการณ์คำนวณสถิติ และใช้เวลาในการแทงหวยออนไลน์มามากกว่า 5 ปี ทำให้ฉันรู้จักขั้นตอนในการแทงหวยของเว็บต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
 
[email protected] หรือ 099-784-5874
LivesodX10
โปรดยืนยันอายุของคุณ

โปรดกดปุ่มยืนยันตรงนี้

เพื่อยืนยันว่าอายุของคุณเกินกำหนด

ด้านอายุตามกฏหมาย (อายุ 18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนิดการต่อ

โปรดกดปุ่มยืนยันตรงนี้

เพื่อยืนยันว่าอายุของคุณเกินกำหนด

ด้านอายุตามกฏหมาย (อายุ 18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนิดการต่อ